RPCNH
RPCNH

Over het RPC voor ondernemers

Overheden, politie én ondernemers werken samen aan de beheersing van criminaliteit. Economische belangen lijken onderbelicht, maar maken een wezenlijk onderdeel uit van veilig ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een verwaarloosd bedrijventerrein, of een winkelgebied waar veel criminaliteit is. Onroerend goed kan minder waard worden, het vestigingsklimaat is niet gunstig en winkelend publiek blijft weg.  Maar vergeet ook de gevolgen niet wanneer bijvoorbeeld medewerkers uitvallen als zij door ernstige vormen van criminaliteit worden getroffen.

"Veiligheid is doorgaans niet de core-business van ondernemers en toch hebben zij er mee te maken. Door samen te werken verdeelt u als ondernemer de last en deelt u de kennis. Om ondernemers te ondersteunen biedt het RPC ontwikkeltrajecten en concrete activiteiten aan. Spreek gerust uw wijkagent aan, of zoek contact met de ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente. Zij kunnen u adviseren en activiteiten aanvragen die gratis door het RPC kunnen worden uitgevoerd".

Voor meer informatie hierover gaat u naar de activiteitenpagina.

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer