RPCNH
RPCNH

Zelf in actie

  Algemeen

Bent u als ondernemers- of winkeliersverenigingen actief in Zaanstreek Waterland en Kennemerland en u wilt iets doen tegen criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Het RPC ondersteunt veel initiatieven die via de wijkagenten of gemeenten worden aangevraagd.

Bent u als ondernemers- of winkeliersverenigingen actief in Zaanstreek Waterland en Kennemerland en u wilt iets doen tegen criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Het RPC ondersteunt veel initiatieven die via de wijkagenten of gemeenten worden aangevraagd.

Voor bijeenkomsten, trainingen of thema’s (cybercrime) heeft het RPC budget en vraagt alleen zelf actie te ondernemen om voldoende deelnemers te werven. U slaat twee vliegen in klap: de vereniging laat zien actief te zijn op veiligheidsgebied en onveiligheid wordt concreet aangepakt. Anderzijds heeft de aanpak over (on)veiligheid een preventieve werking.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer