RPCNH
RPCNH

Samen Veilig Ondernemen bijeenkomst in Haarlem

  Algemeen

Op vrijdag 15 januari 2019 zijn alle kartrekkers van Samen Veilig Ondernemen (SVO) in aanwezigheid van de burgemeester samengekomen in de jaarlijkse regiegroep Haarlem.

Dit keer was ook de vertegenwoordiging van het Keurmerk Veilig Ondernemen Waarderpolder aanwezig en dit was niet voor niks. Burgemeester Wienen reikte hier namelijk al de zevende hercertificering uit voor de Waarderpolder, een bedrijventerrein waar ruim 1200 ondernemingen zijn gevestigd. De Waarderpolder is uitgegroeid tot een werklocatie voor meer dan 14.000 werknemers.

Goed en veilig ondernemen in Haarlem

Tijdens de bijeenkomst hebben de SVO leden ervaringen gedeeld van het afgelopen jaar. Hierbij kwam onder andere het fietsprobleem in het centrumgebied aan de orde. Burgemeester Wienen sprak vol lof over de betrokkenheid van de ondernemers. Wijkagent Siertsema heeft cijfers bekend gemaakt waarbij naar voren kwam dat het in Haarlem goed en veilig ondernemen is. Zo zijn er van de 11 overvallen die vorig jaar zijn gepleegd, acht verdachten aangehouden. De politie en ondernemers werken hier dan ook al jaren goed samen om tot deze resultaten te komen.

Scan Excellent Cameratoezicht

Ook het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) ontbrak niet op deze bijeenkomst. Vanuit het RPC zijn activiteiten aangeboden zoals de bijeenkomst Awareness Ondermijning en de Mystery Shoplifter. Ook is Excellent Cameratoezicht aan bod gekomen, waarbij het RPC de werving wil gaan intensiveren. Maar liefst 50 winkels en horecaondernemingen hebben de gratis scan al ondergaan. Aan de hand van deze scans hebben we vanuit de horeca de nodige feedback ontvangen, waar actie op is ondernomen. Het RPC streeft naar klanttevredenheid en heeft de feedback dan ook ter harte genomen. 

Het was wederom een mooie bijeenkomst welke traditioneel gezien werd afgesloten met een mooie foto.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer