RPCNH
RPCNH

Vragenlijst RPC Noord-Holland omgeving Edam-Volendam

Deze enquete krijgt u aangeboden om te inventariseren welke activiteiten nodig zijn in uw gebied om u te ondersteunen met veilig ondernemen. Voor de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u graag naar onze privacy verklaring op deze website. 

Het RPC biedt meerdere activiteiten aan. Vanwege de Coronacrisis willen we een aantal activiteiten online gaan aanbieden. Om dit op een goede en zorgvuldige manier te kunnen doen, willen we graag van u weten wat er leeft op het gebied van criminaliteit en uw interesse. Ondanks de Coronacrisis zien we aan de cijfers dat criminaliteit niet stopt. Met het activiteitenaanbod willen we u en uw medewerkers blijven ondersteunen in de weerbaarheid.

We stellen het bijzonder op prijs als u even de tijd wilt nemen om deze enquete in te vullen. 

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer