RPCNH
RPCNH

Hulppagina rapporteur Versie 1.0

De wijze van communicatie tussen de rapporteur en de ondernemer staat centraal, wees je er van bewust dat hij heeft geïnvesteerd. De rapporteur luistert, vraagt, vat samen en leeft zich in. Leg uit dat de ondernemer met de rapportage gerichte vragen kan stellen aan de installateur. De rapporteur legitimeert zich altijd vooraf aan de scan.

  • Het uitgangspunt voor Excellent Cameratoezicht is het belang van opsporing.
  • Cameratoezicht dient ook de aanpak van winkeldiefstallen en geweld.
  • Beeldmateriaal speelt een belangrijke rol in de ondersteunende bewijslast.
  • De ondernemer beslist altijd zelf wat hij met de rapportage wilt doen.
  • De ondernemer worden benaderd met een aantal vragen (digitaal) voor feedback.
  • De Richtlijnen bieden geen garantie voor het oplossen van een misdrijf.
  • Met de Richtlijnen worden wel de meest optimale beelden geleverd aan voor een onderzoek.

Leg uit wat je gaat doen en hoeveel tijd dit ongeveer kost. De Richtlijnen zijn onderverdeeld in 9 punten. Ieder punt bestaat uit een aantal vragen, ook wel indicatoren genoemd. De waarde komt tot uitdrukking in de rapportage maar het gegeven advies van de rapporteur is leidend. In de rapportage wordt een link aangeboden naar een online pagina met informatie om de rapportage te kunnen interpreteren.

  • Neem de rol van de installateur niet aan.
  • Kom niet aan het systeem maar laat de winkelier dat doen.
  • Denk aan professionaliteit, je wordt opgenomen en je vertegenwoordigt de partners.

Welke verwachtingen heeft men van het systeem?

Kijk naar het bedrijfsproces, kwetsbaarheden en specifieke omstandigheden en bepaal de doelen van het cameratoezicht. Welke verwachtingen heeft de ondernemer van het systeem. Het van Excellent Cameratoezicht is dat de beelden gebruikt kunnen worden voor opsporing. Leg het verschil uit tussen Identificeren, Herkennen en Waarnemen. Als regel: Preventief cameratoezicht werkt pas goed als opsporing mogelijk is.

Is er een cameraplan?

Een cameraplan is een plattegrond waarop per camerapositie wordt aangegeven welk deel van het te beveiligen gebied moet worden vastgelegd. In het cameraplan staat per camera het doel (identificeren, herkennen, waarnemen). Leg de verschillen uit en houd rekening met de regels voor privacy

Hebben de camera’s een benaming van de locatie?

Om beelden te kunnen koppelen aan het plaats delict in de onderneming, leg dit uit (bijvoorbeeld camera kassa).

Staat er een camera gericht op de in en/of uitgang?

Leg uit over de positie, camera op gezichtshoogte of zelfs de voordelen om vanaf onderen te filmen.

Staat er een camera gericht op de risicoplekken?

Leg uit over de risico's, donkere hoeken en kamertjes of waar geldhandelingen plaatsvinden. Denk ook aan leveranciers, ingangen e.d.

Zijn er verborgen camera's aanwezig?

Waar bijvoorbeeld geldhandelingen plaatsvinden.

Zijn er buiten camera’s geïnstalleerd (privaat terrein)

Alleen als dat van toepassing is.

Is het systeem AVG - compliance?

Rechthebbenden kunnen beelden inzien en opvragen, moet aan worden voldaan binnen 1 maand. Het gaat hier om het recht te worden vergeten.

Is er zichtbare melding van cameratoezicht?

Bij cameratoezicht is de ondernemer verplicht dit te melden. Ook als dit heimelijk is, de camera's zijn dan niet zichtbaar. Het is een optie om (verborgen) cameratoezicht op te nemen in het arbeidscontract.

Heeft de apparatuur het CE keurmerk?

Apparatuur voldoet aan de Europese richtlijn. Zonder CE Keurmerk kan de verzekering of een advocaat zelfs lastig doen. Bovendien geldt er dan geen enkele garantie voor kwaliteit, denk hierbij aan de mogelijkheden van afscherming bij IP-camera's.

Is er voldoende en goed licht ten behoeve van opnamen?

Voldoende licht (ook AWB) voor juiste kleur maar ook geen tegenlicht, laaghangende zon enz.

Installatie volgens NEN-EN-IEC 62676-4

Waarborging voor een camerasysteem voor beveiligingstoepassing. Het systeem voldoet aan bepaalde eisen en is daarmee geschikt voor opsporing. De installateur dient deze te kennen.

Is er een handleiding geleverd?

Voor het oplossen van een storing of wijzingen aan een instelling is een handleiding nuttig. Deze hoort de gebruiker in bezit te hebben gekregen van de installateur.

Is er een pincode of wachtwoord voor het systeem?

Is er een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie voor toegang tot de recorder.

Is er een onderhoudscontract afgesloten

Is er (bv. direct na installatie) of achteraf een onderhoudscontract vanuit de installateur aanwezig in het geval van storingen maar ook voor periodieke controle?

Hoeveel camera’s zijn er geïnstalleerd, is dit voldoende?

Hoeveel camera's zijn er (werkend) op het systeem aangesloten, het aantal risicoplekken bepaald veelal het aantal.

Zijn de cameralenzen schoon en vrij van vuil?

Vervuiling op het beeld zorgt voor twijfel bij het vaststellen van indicaties, leg dit uit.

Zijn de camerabeelden scherp?

Onscherpe beelden leiden vaak tot twijfel bij opsporing, leg dit uit.

Zijn er opnamen naar een deel van de openbare weg?

Reden opnamen openbare weg (bv. uitstalling goederen, toegangsdeur, eigen terrein enz.). Zomaar de openbare weg filmen is niet toegestaan.

Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

Wettelijk toegestaan = 28 dagen en geeft daarmee veel tijd om beelden achteraf veilig te kunnen stellen.

Start het systeem automatische op na stroomuitval met de juiste instellingen

Leg uit dat een automatische herstart nodig is na stroomstoring, soms staat een systeem uit zonder dat men dat weet. Het is belangrijk dat het syteem met de juiste instellingen weer opstart.

Hoe duurt het voor de beelden kunnen worden aangeleverd?

Wie of wat is er noodzakelijk voor het verstrekken van beelden? Wanneer dat dient te gebeuren door derden of externe partij, hoe snel kan dat dan geregeld worden? Kan eigenaar het bv. zelf (meteen) veiligstellen op afstand of moet er fysiek toegang zijn en kan dat dan alleen tijdens openingsuren?

Zijn er exportmiddelen aanwezig?

Op welke wijze kan een export gemaakt worden, zijn de aansluitingen daarvoor aanwezig? Bv. Naar Cd-rom, USB-stick, geheugenkaart of harde schijf.

Staat het systeem aangesloten op internet?

Is het DVR-systeem aangesloten op internet? Bv. Voor tijdsynchronisatie of voor het op afstand kunnen bekijken en exporteren van beelden.

Kan er op afstand (via het internet) worden ingelogd?

Is het DVR-systeem bereikbaar via internet (online/cloudbased), via een externe computer (netwerk)  of kun je er ook rechtsreeks op inloggen (lokaal)

Toegankelijkheid DVR (de videorecorder)

Is het DVR-Systeem voor een ieder toegankelijk, afgesloten ruimte of verstopt?

Loopt het systeem op tijd?

Komt de datum/ tijd waarneembaar op het DVR-systeem/monitor) overeen met de datum/tijd van dat moment?

OSD functie bij levering beeld?

On Screen Display betekend dat de datum, tijd maar ook bv. cameranaam of nummer zichtbaar is op de monitor, dit maakt het zoeken eenvoudig. Ook bij het aangeleverde beeld, leg dit uit.

Er is iemand aanwezig die het systeem kan bedienen?

Als het nodig is dan moet de beeld snel bij het beeld kunnen, hoe sneller hoe beter. Leg uit waarom.

Met welke bekabeling is er geïnstalleerd?

Welk soort netwerkbekabeling of draadloos:

Wat is de opnameresolutie?

De opnamekwaliteit wordt soms weergegeven op de monitor maar staat vaak vermeld bij de instellingen. Bv. 800x600 is dan de resolutie. FPS is het aantal Frames Per Second.

Hoe wordt er opgenomen?

Het systeem biedt doorgaans meer maar om ruimte op de harde schijf te besparen worden de beelden gecomprimeerd. Hoe meer compressie hoe slechter de beelden. Bij deze vraag wordt in gemiddelde gerekend. Leg uit dat het belangrijk is om vloeiend beeld te hebben. Dit wordt bereikt met 25 frames pers seconde. Hoe meer daaronder, hoe meer beeld wordt gemist.

Aanmelden Camera in Beeld

Leg uit wat Camera in Beeld is en hoe het werkt: Meer informatie

Aangemeld bij Live View

Leg uit wat Live View is en hoe het werkt: Meer informatie

Zichtveld foto's

Uitleggen dat de foto's in de database van de politie (Camera in Beeld) worden bewaard. Leg uit waarom.

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer