RPCNH
RPCNH

De scan is bij u uitgevoerd

U heeft een rapportage ontvangen via de rapporteur die zich bij uw onderneming heeft moeten legitimeren. De rapportage is voor u persoonlijk en geeft u de mogelijkheid om zo nodig de juiste en gerichte vragen te stellen aan een installateur, of u past zelf het systeem aan.

Geen verplichtingen u beslist zelf

Goed beeldmateriaal is vooral in het belang van de ondernemer. Hoewel de politie behoefte heeft aan goed beeldmateriaal voor opsporing zal zij u nooit verplichten om aan de richtlijnen voor Excellent Cameratoezicht te voldoen. De politie heeft haar kennis ingebracht om u objectieve informatie te geven om te kunnen voldoen aan de minimale eisen voor een onderzoek. Dit hoeft niet veel geld te kosten. Met een goede recorder en camera’s op risicoplekken bent u vaak al klaar. Aansluiten op de aanwezige bekabeling is bijna altijd mogelijk. Is dit niet het geval, dan was u misschien al toe aan een update.  

Feedback

We willen graag weten hoe de scan is verlopen en of u tevreden bent over de rapporteur. Dit is belangrijk. Met uw informatie kan de dienstverlening worden verbeterd. U ontvangt van ons een mail met een paar vragen maar u kunt ook gebruik maken van deze link:

Termen en technische aspecten

In het onderstaande menu vindt u uitleg de termen en technische aspecten uit de rapportage.

Handige linken voor uitleg technische termen

Wat betekent framerate (fps)
Wat is opnameresolutie
Wat is beeldcompressie
Wat is Camera in Beeld
Wat is Liveview
Analoog hoeft niet slechter te zijn
Digitaal is sneller en kan meer opslaan
Aansluitingen | Component | HDMI | BNC | UTP - RJ-45 - RS-232 | SCART | TULP | s-VHS

De opmerking van de rapporteur is het belangrijkst

In de rapportage zijn de 9 richtlijnen gevisualiseerd. De kleuren geven een waardering maar de opmerking van de rapporteur telt.

Zelf beleid bepalen

U bepaalt altijd zelf wat u wilt doen. Met deze opmerking is het niet zo heel belangrijk voor de richtlijnen. Maar als u dat wilt kunt u het punt eenvoudigweg zelf aanpassen.

Zelf beleid bepalen en bespreken met de installateur

Ook hierbij geldt dat u zelf bepaalt wat u doet, alleen telt de vraag zwaarder in de beoordeling voor de richtlijnen. De inschatting is dat u een technisch persoon nodig heeft om de aanpassing te verrichten. Als u zelf technisch genoeg bent, dan doet u dat uiteraard zelf.

Geen opmerking of niet van toepassing

Bij deze opmerkingen is alles in orde of het is niet van toepassing. In het laatste geval telt dit punt niet mee in de waardering.

Welke verwachtingen heeft u van het systeem?

Kijk naar het bedrijfsproces, kwetsbaarheden en specifieke omstandigheden en bepaal de doelen van het cameratoezicht. Het doel van Excellent Cameratoezicht is dat de beelden gebruikt kunnen worden voor opsporing. Bovendien, preventief cameratoezicht werkt pas goed als opsporing mogelijk is.

Wat is identificeren, herkennen en waarneming?

Identificatie is mogelijk als persoonskenmerken (of merkje jas) zo duidelijk zichtbaar zijn dat de identiteit kan worden vastgesteld, ook van een onbekende. Deze camerabeelden spelen een grote rol bij de opsporing.

Herkenning is mogelijk, een bekend individu kan worden herkend. Deze camerabeelden kunnen een belangrijke spelen bij de opsporing.

Waarneming is het duidelijk dat er een persoon of objecten zichtbaar zijn op de camerabeelden. Camerabeelden die alleen geschikt zijn voor waarnemen, spelen geen grote rol bij de opsporing.

Staat er een camera gericht op de risicoplekken?

Risicoplekken zijn plekken waar het risico criminaliteit het meest voor de hand ligt. De paden tussen stellingen zijn geen risicoplekken. Als een diefstal is waargenomen dan vult een camera met identificatie bij de in- of uitgang het misdrijf aan. Bij risicoplekken moet u denken aan locaties waar medewerkers geconfronteerd kunnen worden met vormen van criminaliteit die bedreigend zijn voor de persoon zelf. Denkt u aan de kassa of kantoorruimte (kluis). Een ander soort risicoplek is bijvoorbeeld de achterdeur, hier kunnen criminelen insluipen. We weten dat een ieder een eigen invulling geeft aan risicoplekken, meestal voelt de ondernemer zelf aan welke plekken gevoelig zijn voor criminaliteit. Wat als risico wordt gezien, bepaalt u uiteindelijk zelf.

Zijn er verborgen camera's aanwezig?

Waar bijvoorbeeld geldhandelingen plaatsvinden. Deze camera's zijn aan het oog onttrokken. U moet aangeven dat er cameratoezicht in de onderneming is, u hoeft niet te vertellen waar deze zijn. Ten aanzien van de medewerkers kunt u het cameratoezicht ook opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Zijn er buiten camera’s geïnstalleerd (privaat terrein)

Op privaat terrein mag u camera's plaatsen, de openbare weg mag niet worden gefilmd. Althans, dat mag niet het doel zijn.

Wat is een cameraplan?

Een cameraplan is een plattegrond waarop per camerapositie wordt aangegeven welk deel van het te beveiligen gebied moet worden vastgelegd. In het cameraplan staat per camera het doel (identificeren, herkennen, waarnemen).

Hebben de camera’s een benaming van de locatie?

Om beelden te kunnen koppelen aan het plaats delict in de onderneming is het belangrijk dat de camera een naam heeft. Staat de camera op de kassa, noem de camera dan kassa 1 of 2 ect.

Staat er een camera gericht op de in en/of uitgang?

Vaak is het voor opsporing al voldoende als er een camera staat gericht op de in- en uitgang en de risicoplekken. Een camera op gezichtshoogte of zelfs vanaf onderen kan grote voordelen bieden. Een camera in een hoek van 45 graden filmt de bovenkant, dit biedt geen ideaal gezichtsbeeld. Heeft u al eens gedacht aan een overzichtscamera op ooghoogte achter de kassière.

Is het systeem AVG - compliance?

Rechthebbenden kunnen beelden inzien en opvragen, moet aan worden voldaan binnen 1 maand. Het gaat hier om het recht te worden vergeten. De AVG heeft invloed op uw privacy opslag, dit zijn al beelden van onbekenden. Voor meer informatie gaat u naar de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er zichtbare melding van cameratoezicht?

Bij cameratoezicht is de ondernemer verplicht dit zichtbaar te melden met bijvoorbeeld een sticker. Ook als dit heimelijk is, de camera's zijn dan niet zichtbaar. Maar u hoeft niet aan te duiden waar de camera's hangen. Het is een optie om (verborgen) cameratoezicht op te nemen in het arbeidscontract.

Heeft de apparatuur het CE keurmerk?

Apparatuur voldoet aan de Europese richtlijn. Zonder CE Keurmerk kan de verzekering of een advocaat zelfs lastig doen. Bovendien geldt er dan geen garantie voor kwaliteit, denk hierbij aan de mogelijkheden van afscherming bij IP-camera's.

Is er voldoende en goed licht ten behoeve van opnamen?

Voldoende licht (ook AWB) voor juiste kleur maar ook geen tegenlicht, laaghangende zon en dergelijke. Om dit te bepalen heeft u apparatuur voor lichtmeting nodig. De installateur behoort dit te hebben.  

Installatie volgens NEN-EN-IEC 62676-4

Waarborging voor een camerasysteem voor beveiligingstoepassing. Het systeem voldoet aan bepaalde eisen en is daarmee geschikt voor opsporing. Het gaat te ver om dit hier uit te leggen, de installateur daarentegen behoort u over deze norm goed te kunnen informeren. Dit kan voor u een graadmeter zijn als hij dat niet kan doen.

Is er een handleiding geleverd?

Voor het oplossen van een storing of wijzingen aan een instelling is een handleiding nuttig. Deze hoort de gebruiker in bezit te hebben gekregen van de installateur.

Is er een pincode of wachtwoord voor het systeem?

Is er een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie voor toegang tot de recorder. Zorg er voor dat er minimaal twee mensen kunnen inloggen en maak daarover vooraf goede afspraken.

Is er een onderhoudscontract afgesloten

Is er (bv. direct na installatie) of achteraf een onderhoudscontract vanuit de installateur aanwezig in het geval van storingen maar ook voor de periodieke controle?

Hoeveel camera’s zijn er geïnstalleerd, is dit voldoende?

Hoeveel camera's zijn er (werkend) op het systeem aangesloten, het aantal risicoplekken bepaald veelal het aantal.

Zijn de cameralenzen schoon en vrij van vuil?

Vervuiling op het beeld zorgt voor twijfel bij het vaststellen van indicaties. Controleer daarom regelmatig of de cameralenzen nog vrij overzicht hebben. Misschien hangt er iets voor. Controleer daarom ook het zicht op de monitor.

Zijn de camerabeelden scherp?

Onscherpe beelden leiden vaak tot twijfel bij opsporing. Het is afhankelijk van de camera of er een autofocus is of deze moet handmatig worden scherp gesteld. De meeste camera's zijn autofocus.

Zijn er opnamen naar een deel van de openbare weg?

Redenen voor opnamen naar openbare weg zijn bijvoorbeeld uitstalling goederen, toegangsdeur en privaat terrein. Zomaar de openbare weg filmen is niet toegestaan. Is dit toch gebeurd, dan zal de politie de beelden niet weigeren bij een onderzoek.

Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

Wettelijk zijn 28 dagen toegestaan en geeft daarmee veel tijd om beelden achteraf veilig te kunnen stellen. Maak gebruik van deze termijn maar doe geen concessie op de compressie of framerate.

Start het systeem automatische op na stroomuitval met de juiste instellingen

Automatische herstart is nodig na stroomstoring, soms staat een systeem uit zonder dat men dat weet. Het is belangrijk dat het syteem met de juiste instellingen weer opstart. Datum en tijd zijn daarbij ontzettend belangrijk.

Hoe duurt het voor de beelden kunnen worden aangeleverd?

Wie of wat is er noodzakelijk voor het verstrekken van beelden? Wanneer dat dient te gebeuren door derden of externe partij, hoe snel kan dat dan geregeld worden? Kan u het bijvoorbeeld snel zelf veiligstellen op afstand of moet er fysiek toegang zijn en kan dat dan alleen tijdens openingsuren? Het is ontzettend belangrijk dat de politie snel over de beelden kan beschikken. Stelt u zich eens voor dat dezelfde overvaller bij uw collega ook een overval pleegt. Draait u dan de situatie om. U vindt het ook een prettige gedachte dat verdachten snel kunnen worden aangehouden.

Zijn er exportmiddelen aanwezig?

Op welke wijze kan een export gemaakt worden, zijn de aansluitingen daarvoor aanwezig? Bv. Naar Cd-rom, USB-stick, geheugenkaart of harde schijf.

Staat het systeem aangesloten op internet?

Is het DVR-systeem aangesloten op internet? Bv. Voor tijdsynchronisatie of voor het op afstand kunnen bekijken en exporteren van beelden. Cloudservice is in opkomst, digitale systemen maken dit ook steeds eenvoudiger.

Kan er op afstand (via het internet) worden ingelogd?

Is het DVR-systeem bereikbaar via internet (online/cloudbased), via een externe computer (netwerk)  of kun je er ook rechtsreeks op inloggen (lokaal)

Toegankelijkheid DVR (de videorecorder)

Is het DVR-Systeem voor een ieder toegankelijk, afgesloten ruimte of verstopt? Soms verstoppen ondernemers de recorder onder het plafond. Actief uitkijken van de beelden is dan lastig. Zeker in het geval de monitor ergens anders staat. Is het een overweging om op Cloudservice over te gaan.

Loopt het systeem op tijd?

Komt de datum/ tijd waarneembaar op het DVR-systeem/monitor) overeen met de datum/tijd van dat moment? Dit is ontzettend belangrijk om de juiste beelden in het systeem te vinden en deze te relateren aan het misdrijf.

OSD functie bij levering beeld?

On Screen Display betekend dat de datum, tijd maar ook bv. cameranaam of nummer zichtbaar is op de monitor, dit maakt het zoeken eenvoudig. Ook bij het aangeleverde beeld.

Er is iemand aanwezig die het systeem kan bedienen?

Als het nodig is dan moet men snel bij het beeld kunnen komen, hoe sneller hoe beter. Zorg er dan ook voor dat er tenminste één persoon in de onderneming aanwezig is die het systeem kan bedienen. Een handboek kan daarbij handig zijn.

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer