RPCNH
RPCNH

High Impact Crimes, kortweg HIC

HIC is een verzamelnaam voor zeer ernstige geweldsmisdrijven, ook moord of doodslag. Vrij vertaald gaat het over misdrijven die een ernstige impact veroorzaken op de persoonlijke levenssfeer en de omgeving. Soms is een HIC te voorspellen, zeker als er preventieve maatregelen zijn genomen. De juiste preventieve maatregelen helpen om een dader snel op  te pakken. Al met al, het is ontzettend belangrijk om te weten wat je moet doen als een HIC plaatsvindt. Hieronder zijn de soorten opgesplitst.

  • Geef je op voor de gratis online training.
  • Maak gebruik van het communicatiemateriaal op deze pagina.
  • Stel een vraag aan het RPC.

HIC kent verschillende vormen

 

Geweld

Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden. Als het geweld gepaard gaat met een misdrijf tegen het leven of goederen waar ernstig menselijk leed op het spel staat, dan is dat een zeer ernstig feit. Het verschil met bijvoorbeeld een overval is het oogmerk. Dat is hier gericht op de persoon en niet op een buit.

Straatroof

Bij een straatroof wordt diefstal en geweld gecombineerd en vindt plaats op de openbare weg. De dader gebruikt geweld om zich spullen van het slachtoffer toe te eigenen. Denk bijvoorbeeld aan tasjesdieven, maar ook aan een gewelddadige beroving in een portiek. Als dit de dader niet lukt, spreken we van een poging tot straatroof. 

Overval

Bij een overval wordt met geweld of onder bedreiging van geweld, enig goed weggenomen of afgeperst. Het wordt gepleegd tegen personen die zich in een afgeschermde ruimte bevinden of op een gepland/ georganiseerd (waarde) transport. 

Woninginbraak

Bij deze vorm van criminaliteit wordt een woning illegaal opengebroken en betreden. Bij deze vorm van criminaliteit wordt er op een of andere wijze goed(eren) of geld uit een woning of een daartoe bestemde ruimte weg genomen dat aan een ander toebehoort. Dit gebeurt buiten iemands weten of tegen de wil van de rechthebbende in.

Jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is te definiëren als strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar. Voorbeelden van strafbaar gedrag zijn: geweld plegen, stelen, overvallen en bedreigen. Vaak plegen jongeren in groepsverband. Dat geldt voor ongeveer 75% van alle door jongeren gepleegde delicten. Deze groepen zorgen voor veel overlast, plegen ernstige strafbare feiten en zijn een negatief voorbeeld voor opgroeiende jeugd in hun wijk.

Ernstige Overlast

Overlast is een subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast op zijn eigen manier en geeft daar een eigen mening en gevolg aan. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen sociale overlast en fysieke verloedering. De eerste vorm betreft onder meer hangjongeren, burengerucht, horeca- en drugsoverlast. Fysieke verloedering heeft betrekking op bekladding van muren of gebouwen, rommel en hondenpoep op straat en vernieling van telefooncellen, bus- en tramhokjes.

Plannen, flyers en folders lezen of downloaden

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer